Moed om zichtbaar te worden

Het vraagt moed om zichtbaar te worden zoals je écht bent.
Jezelf niet kleiner te maken voor een ander en de ruimte in te nemen die God je gegeven heeft.
Het vraagt durf om jezelf te omarmen voordat anderen dat doen. En niet langer aan de verwachtingen van mensen te voldoen.
Het vraagt lef om voorwaarts te gaan op een door God uitgestippeld pad.
Ook als het nog niet allemaal zeker is.
Het vraagt kracht om op te staan voor wat er écht in jouw hart broeit. Het niet langer in te houden, te verstoppen of om te buigen.
Het vraagt moed om jezelf weer te laten horen nadat je mond is gesnoerd.
Om weer vrij te bewegen nadat situaties je lam hebben geslagen.
Het vraagt durf om de te krappe jas uit te gooien en je mantel op te pakken en te dragen met trots.
Het vraagt lef om het vuur wat in je brand, de olie die in je stroomt vrij te laten op de manier die wél bij je past.
Het vraagt moed om God te weerspiegelen ook als niemand je begrijpt.
En Hem te volgen op jouw eigen krachtige, authentieke manier.
Het is tijd: tijd voor moed, tijd voor lef, tijd voor durf en kracht.
Het is tijd: tijd voor een nieuw geluid, nieuwe bewegingen, nieuwe mantels, nieuwe wijn.
Het is tijd: tijd voor God boven mensen, overgave boven pleasen, gehoorzaamheid aan God boven gewenst gedrag.
Het is tijd: tijd voor geloof boven twijfel, zoonschap boven afwijzing, zalving boven perfectie.
Het is tijd: tijd voor bewegen boven verlammen, spreken boven zwijgen, overvloedig leven boven overleven.
Het is tijd: tijd om door te breken door plafonds, kaders, bedrukking en beknelling.
Het is tijd: tijd voor jouw stem, jouw gebed, jouw bewegingen, jouw muziek, jouw creaties.
Het is tijd voor jouw openbaringen, jouw kleur, jouw toon, jouw geur om voorwaarts te komen en God te verheerlijken, Hem groot te maken en Zijn wil te doen.
Niet langer te bukken en te buigen voor systemen. Niet langer te klimmen op ladders en niet langer naar perfectie te streven.
Het is tijd om van druk naar blauwdruk te gaan.Van bedrukking naar openbaring en van verwarring naar helderheid.
Het is tijd om te stappen op water, te dansen op de golven en zingen met de engelen.
Het is tijd om God te weerspiegelen zoals Hij het heeft bedacht