Hoor Gods stem, begrijp wat Hij zegt en beweeg op Zijn woord.

Door één persoon die luistert naar God kan een leven familie werkplaats industrie stad land wereld veranderen.

Over Dite coumou ministries

Onze missie

Dite Coumou Ministries is een profetische bediening die het lichaam van Christus toerust en bekrachtigt in het horen en begrijpen van Gods stem en moedigt aan om samen te werken met wat God spreekt. We zetten ons in om mensen in Nederland en wereldwijd bekend te maken met de waarheid dat God spreekt en jij Hem verstaat. Dat jij gemaakt bent met een unieke bestemming en plaats in het Lichaam van Christus. Dat je geboren bent voor een tijd als deze om samen te werken met de bovennatuurlijke kracht van God. We hebben een sterke focus op opwekking omdat de Bijbel zegt dat wanneer God spreekt, dode doodsbeenderen tot leven komen en bewegen op het woord van God. 

Blauwdruk onthuld de podcast

NU TE BELUISTEREN!

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

DEEL JE GETUIGENIS!

Het woord getuigenis in het Hebreeuws is ‘Aydooth’. Dit betekend ‘doe het opnieuw met dezelfde kracht en autoriteit’. Iedere keer wanneer wij een getuigenis delen of lezen, zeggen we ‘Heer, doe het opnieuw!’

Jouw getuigenis draagt de geest van profetie, zegt Openbaring 10:19. Oftewel wat God voor jou deed, wil Hij ook voor een ander doen! Ben jij op één van onze events geweest? Deel dan met ons wat God in jouw leven heeft gedaan. 

nu te bestellen

BLAUWDRUK ONTHULD

‭‭1 Thessalonicenzen‬ ‭5:19‭-‬21‬ zegt;
Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede.

In dit werkboek leer je wat jij hoort te doen met jouw profetieën en de woorden die God spreekt in je persoonlijke ontmoetingen. Vanaf het moment dat je ze ontvangt tot het moment dat ze zichtbaar worden. Want God wil niet alleen dat profetieën worden gesproken, Hij wil dat ze zichtbaar worden. God wil niet alleen dat je Zijn plan voor je leven hoort, Hij wil dat je er in leeft!

TOERUSTINGSPAKKETTEN

Wordt bekrachtigd en toegerust door de boeken,  scholen, conferenties, podcasts en leesplannen


Blauwdruk onthuld
Leef in je unieke bestemming

  • Boek Blauwdruk onthuld
  • School
  • Conferentie
  • Podcast

 

Dromenjager
Gods sleutels voor de nacht

  • Boek Dromenjager
  • School
  • Conferentie
  • Podcast
  • Leesplan

Prophetic posts

Wekelijks nieuwe posts met inzicht, bemoediging en richting voor een tijd als deze.

Acceleratie

De volgende versnelling is hier. Gods beweging is niet te stoppen en de rivier begint alleen maar harder te stromen en te kolken als wij…

Unashamed

In klaar daglicht liet hij zien Wie Jezus voor hem was. Niet langer verborgen nieuwgierigheid maar zichtbare liefde. Zijn geloof won het van de schaamte.…

April doet wat HIJ wil

Zijn licht breekt door, Zijn kracht breekt door, Zijn plan breekt door, Zijn koninkrijk breekt door.…