Welkom op
onze website

Hoor Gods stem, begrijp wat Hij zegt en beweeg op Zijn woord. 

Door één persoon die luistert naar God kan een leven familie werkplaats industrie stad land wereld veranderen.

Ontdek jouw unieke bestemming

blueprint school en blueprint conferentie

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

Het doel van het leven gaat verder dan het uitvoeren van een bepaalde taak of het dragen van een titel, het gaat over datgene wat in je DNA gelegd is en op ieder vlak van je leven een match is. Verlang je er ook zo naar precies dat te doen wat God voor je heeft voorbereid en volledig de persoon te zijn die God voor ogen had toen Hij je bedacht vóór de grondlegging van de wereld? God gaf ons een cadeau om dit te ontdekken, een onmisbare mogelijkheid. Hij gaf ons het vermogen om Zijn stem te verstaan. Daarvoor gaf Hij Zijn geschreven Woord, de Bijbel, en Hij gaf ons Zijn gesproken woord, de stem van de Geest die spreekt tot onszelf en tot anderen voor ons. In beide klinkt de levende, ademende, krachtige stem van God, die ons opwekt, leidt, aanmoedigt en Zijn perfecte wil voor ons leven bekendmaakt.

Maar dan komt de volgende stap. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat je alleen weet wat Zijn wil is voor je leven, het is Zijn bedoeling dat je in Zijn wil leeft!

Hier begint het wat te schuren, want hoewel veel mensen wel een aantal profetische woorden hebben ontvangen over hun leven, weten nog maar weinig gelovigen wat ze met deze woorden mogen doen en hoe ze ook daadwerkelijk zichtbaar worden. Zo belanden veel profetische woorden op de spreekwoordelijke plank. Mensen raken teleurgesteld en er kan zelfs afstand tot God ontstaan. Het geloof dat ze hadden op het
moment dat ze het profetische woord ontvingen, is weggeëbd omdat ze simpelweg niet weten wat ze ermee kunnen doen. Zo ontzettend jammer, en letterlijk zonde! De definitie van zonde is immers
‘je doel missen’. Hoe vervelend is het als je wel de wil van God voor je leven gehoord hebt, maar niet weet hoe je daar moet komen… Daarom is het de hoogste tijd dat jij als gelovige leert wat je kunt,
mag en hoort te doen met profetische woorden, vanaf het moment waarop je het woord ontvangt tot het moment waarop het woord werkelijkheid wordt en alle tijd die daartussenin zit.

In januari 2024 start de blueprint school, en daarnaast de blueprint conferentie!

nu te bestellen

BLAUWDRUK ONTHULD

Een werkboek voor jouw profetische woorden, waarin je leert wat je mag doen met jouw profetieën en persoonlijke ontmoetingen. Vanaf het moment dat je ze ontvangt tot het moment dat ze zichtbaar worden.

Er worden enorm veel bestellingen gedaan, geweldig! Hierdoor is de levertijd langer.

Dite Coumou events

Over Dite

Onze missie

Dite Coumou Ministries is een profetische bediening die het lichaam van Christus toerust en bekrachtigt in het horen en begrijpen van Gods stem en moedigt aan om samen te werken met wat God spreekt. We zetten ons in om mensen in Nederland en wereldwijd bekend te maken met de waarheid van God. Dat Hij spreekt en jij Hem kan horen en jij gemaakt ben om samen te werken met de bovennatuurlijke kracht van God.

Dit doen we door inzicht te geven in wie Hij is, wie jezelf bent en wat Gods originele plannen zijn voor de mens. Daarnaast moedigen we je aan om jouw persoonlijke potentieel in te zetten in je omgeving en invloedsfeer en zo de hemel op aarde te brengen.

Boeken, podcasts
en leesplannen

Wordt bekrachtigd en toegerust door de boeken, podcasts en leesplannen

Dromenjager
Gods sleutels voor de nacht

God maakte de nacht met een bedoeling. Een moment om te herstellen en Hem te ontmoeten. Ontdek Gods blauwdruk voor de nacht in dit boek!

Openbaring
Een 6 dagen leesplan waardoor je gaat ontvangen

Aan het hart van God stroomt dag en nacht openbaring en jij hebt toegang tot deze stroom. In dit leesplan ontdek je hoe!

Profetisch zicht op dit jaar

Aan de hand van een aantal profetische woorden over 2023 krijg je zicht op Gods plannen voor dit jaar en hoe jij daarin kan samenwerken!

Evenementen

Ontdek meer en schrijf je in!

Neem deel aan onze events en kom in een ontmoeting met God

Verdiep Je Geloof

Ontdek diepgaande inzichten, bemoediging en profetische inspiratie in de posts

Out now! Blauwdruk onthuld

We houden de titel nog even geheim maar we kunnen je alvast vertellen dat dit boek je leven gaat veranderen! Een werkboek voor jouw profetische…

Consuming fire

This season i am walking through the fire. It is hot and it is rough.…

Moed om zichtbaar te worden

Het is tijd om van druk naar blauwdruk te gaan.Van bedrukking naar openbaring en van verwarring naar helderheid. Het is tijd om te stappen op water,…

Getuigenissen
& reviews

Dromenjager

Wat ik waardeer aan Dromenjager is de grondigheid waarmee Dite het onderwerp behandelt.

Arleen Westerhof

Nederlands profetische raad

God heeft Dite het vermogen gegeven om in jou een dieper verstaan en kennen van Hem te activeren.

Albert van der Heijden

I AM Loved

Dite is een ontzettend goede en hartelijke docente, die je mee neemt op reis naar het hart van de Vader. Het heeft me diep geraakt.

Carla Veldhuis-Arts

Alive

Wanneer Dite spreekt geeft ze nieuw perspectief en opent ze nieuwe dimensies voor je geestelijk leven.

Jan van Meerveld-Keys

Bemoedigingen & bijbelteksten
De mens zal niet leven van brood alleen maar van elk woord dat uit de mond van God komt
Matt.4:4
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9
1 Korinthe 2:9
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
Efeze 1:17‭-‬19‬‬‬‬
Previous slide
Next slide