Welkom

Hoor Gods stem, begrijp wat Hij zegt en beweeg op Zijn woord. 

Door één persoon die luistert naar God kan een leven familie werkplaats industrie stad land wereld veranderen.

BLUEPRINT

de conferentie

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

Het doel van het leven gaat verder dan het uitvoeren van een bepaalde taak of het dragen van een titel, het gaat over datgene wat in je DNA gelegd is en op ieder vlak van je leven een match is. Verlang je er ook zo naar precies dat te doen wat God voor je heeft voorbereid en volledig de persoon te zijn die God voor ogen had toen Hij je bedacht vóór de grondlegging van de wereld? God gaf ons een cadeau om dit te ontdekken, een onmisbare mogelijkheid. Hij gaf ons het vermogen om Zijn stem te verstaan.

Het is nooit Gods bedoeling geweest dat je alleen weet wat Zijn wil is voor je leven, het is Zijn bedoeling dat je in Zijn wil leeft!  Daarom is het de hoogste tijd dat jij als gelovige leert wat je kunt, mag en hoort te doen met profetische woorden, vanaf het moment waarop je het woord ontvangt
tot het moment waarop het woord werkelijkheid wordt en alle tijd die daartussenin zit. Tijdens de Blueprint conferentie wordt je krachtig toegerust in het rentmeester zijn van jouw profetische woorden. God zal persoonlijk tot je spreken en je aanraken zodat jouw blauwdruk onthuld wordt.

Zaterdag 25 mei is er een Blueprint conferentie in ’t Harde, je kunt je nu aanmelden!

DEEL JE GETUIGENIS

Het woord getuigenis in het Hebreeuws is ‘Aydooth’. Dit betekend ‘doe het opnieuw met dezelfde kracht en autoriteit’. Ieder keer wanneer wij een getuigenis delen of lezen, zeggen we ‘Heer, doe het opnieuw!

Jouw getuigenis draagt de geest van profetie zegt opb.10:19. Oftewel wat God voor jou deed, wil Hij ook voor een ander doen! Ben jij op één van onze events geweest? Deel dan met ons wat God in jouw leven heeft gedaan. 

nu te bestellen

BLAUWDRUK ONTHULD

‭‭1 Thessalonicenzen‬ ‭5:19‭-‬21‬ zegt;
Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.

In dit werkboek leer je wat jij hoort te doen met jouw profetieën en de woorden die God spreekt in je persoonlijke ontmoetingen. Vanaf het moment dat je ze ontvangt tot het moment dat ze zichtbaar worden. Want God wil niet alleen dat profetieën worden gesproken, Hij wil dat ze zichtbaar worden. God wil niet alleen dat je Zijn plan voor je leven hoort, Hij wil dat je er in leeft!

 

Over Dite coumou ministries

Onze missie

Dite Coumou Ministries is een profetische bediening die het lichaam van Christus toerust en bekrachtigt in het horen en begrijpen van Gods stem en moedigt aan om samen te werken met wat God spreekt. We zetten ons in om mensen in Nederland en wereldwijd bekend te maken met de waarheid dat God spreekt en jij Hem verstaat. Dat jij gemaakt bent met een unieke bestemming en plaats in het Lichaam van Christus. Dat je geboren bent voor een tijd als deze om samen te werken met de bovennatuurlijke kracht van God. We hebben een sterke focus op opwekking omdat de Bijbel zegt dat wanneer God spreekt, dode doodsbeenderen tot leven komen en bewegen op het woord van God. 

TOERUSTINGSPAKKETTEN

Wordt bekrachtigd en toegerust door de boeken,  scholen, conferenties, podcasts en leesplannen


Blauwdruk onthuld
Leef in je unieke bestemming

  • Boek Blauwdruk onthuld
  • School
  • Conferentie
  • Podcast

 

Dromenjager
Gods sleutels voor de nacht

  • Boek Dromenjager
  • School
  • Conferentie
  • Podcast
  • Leesplan

Prophetic posts

Wekelijks nieuwe posts met inzicht, bemoediging en richting voor een tijd als deze.

Woord voor pioniers die zich soms eenzaam voelen

Veel mensen pionieren het nieuwe vanuit God in deze tijd. Ze hebben een blauwdruk, plan of idee van God gekregen.Ze creëren wat nog niet gezien…

God positioneert om plaats te bereiden voor opwekking

Profetische droom voor deze tijd…

Brandende braamstruik

5 sleutels vanuit deze ontmoeting…