Zwanger van de belofte van God

De engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden,Gods Zoon genoemd worden. Luk.1:35

Wat een wonder!! Een gewone vrouw die een ontmoeting heeft met een engel van God. Hij spreekt tegen haar, God raakt haar aan en Maria wordt zwanger van de Belofte. Dit past niet in ons verstand maar is écht gebeurd. De Belofte van God, de Messias werd geboren uit een vrouw door de Heilige Geest.

Ik wil je iets laten zien door dit verhaal.
Wanneer God spreekt tegen jou en jij ontvangt Zijn woord in geloof dan groeit er iets nieuws in jou. Gods woord is namelijk als zaad en wanneer dit zaad valt in goede grond – een hart vol geloof – dan zal het opkomen en zichtbaar worden(Mark.4:8)
Zo kunnen wij zwanger worden van een woord van God.
Wanneer we dat woord “dragen” in geloof, zal het opkomen en zichtbaar worden. Jij zal de belofte baren en doen opgroeien tot volle potentie.

Vele mensen hebben in de afgelopen periode een woord van God ontvangen. Het heeft je zwanger gemaakt en terwijl je vol verwachting uitkijkt naar de geboorte van deze belofte, ben je gegroeid maar ook getest. Je bent bevestigd maar ook door het vuur gegaan.
Net als Maria die op zoek moest naar een plek waar de Belofte kon groeien en geboren kon worden.Jozef verliet haar bijna, ze moesten een zware reis maken en er leek geen plaats te zijn voor haar bevalling. Maar ze hield vast aan Gods belofte en baarde een Zoon.

Zo heeft God jou uitgekozen om Zijn belofte te baren. Jij voelt je onbekwaam maar God vraagt alleen je bereidheid. Jij ziet wat er nog niet is maar God vraagt je om Hem te geloven. Jij loopt met zoveel vragen maar God vraagt alleen jouw JA.


Zet je ogen vast op de belofte en zie hoe God een plaats bereidt. Hecht je geloof aan Zijn woord en zie hoe Hij de middelen geeft. Richt je aandacht op wat boven is en voel hoe God je kracht en leeuwenmoed geeft om te pushen tot het woord geboren wordt en de belofte zichtbaar wordt. Want jij bent gemaakt om Gods woord te ontvangen, geloven en verwachten. Jij bent geroepen om Gods beloften te dragen, te baren en de hemel op aarde te brengen.