Van het dal naar de berg van God

Wellicht heb je het gemerkt: 2023 stond in het teken van overgave, sterven aan jezelf, reinigend vuur en volgen van Jezus met moed.
Het getal 23 spreekt over: sterven. Jezus zegt heel duidelijk: als je Mij wilt volgen, verlies dan je leven omwille van Mij en je zult het vinden. luk.9:23-24
Hij doet ons buigen voor Hem, Zijn goedheid leid ons tot bekering, Hij doet ons neerliggen in grazige weiden en verkwikt onze knielende ziel. Hij leidt ons in het spoor van gerechtigheid omwille van Zijn naam. Want waar wij buigen voor Hem zullen we overvloedig leven vinden. Waar we niet zoeken naar eigen naam en faam kan Hij ons leiden in Zijn wil en wegen. Zelfs al ga je door een dal van de dood en doet sterven aan jezelf pijn,Jezus stok en staf vertroosten je en Zijn goedheid zal je volgen alle dagen van je leven.

In Psalm 24 leid God ons vanuit het dal naar de berg van God.Dwars door het reinigende vuur worden harten gezuiverd en handen gereinigd. Hebben we afgoden, afleiding en valse motieven achter gelaten in 2023 en doet God ons staan in Zijn aanwezigheid. De berg van God, de plek waar Mozes roeping ontving en wij roeping ontvangen, richting, bestemming, blauwdrukken, bouwplannen. De plek waar God ons uitzend om Zijn koninkrijk te bouwen en Zijn wil te doen omdat Hij ons kan vertrouwen met grotere dingen dan voorgaande jaren want Hij leerde ons de functie van overgave.

Joel 2:23 en 24 spreekt over vroege en late regen, dorsvloeren en perskuipen die vol zijn en overstromen van olie en nieuwe wijn. Een beeld van vrucht, van overvloed van Gods wil die zichtbaar wordt in ons en door ons. een beeld van oogst, opwekking, van transformatie die voortkomt uit overgave. Vanaf de berg van God leid God ons door open deuren in psalm 24. Deuren waarvan we niet eens wisten dat ze open konden of God ze ooit zou openen voor ons. maar Hij doet het te midden van oorlog, dreiging en vervolging opent God gesloten deuren,grote deuren,oude deuren,enorme poorten opdat de Koning der ere binnen kan gaan. De Here sterk en geweldig in de strijd!De Koning der ere zal meer dan ooit zichtbaar worden in 2024 door zonen en dochters die de wil van de Vader doen!

Lets climb this mountain!