Profetisch woord 2024

In een droom zie ik van boven een enorm gebouw met een kruis en weet dat het de kerk van Nederland is. Dan zie ik mensen door de muren heen lopen naar buiten, ze dragen vuur in hun handen. In iedere richting lopen mensen naar noord, oost, zuid ,west. Het is opvallend dat ze lopen met standvastigheid en moed, ze weten duidelijk wat ze gaan doen. Dan zie ik hoe ze hun vuur brengen naar een specifieke plek, ieder een eigen plek waar God het vuur laat oplaaien. Ik heb de mogelijkheid om in te zoomen op een aantal plekken. Ik zie dat er allerlei verschillende dingen ontstaan; bedrijven, media en filmplekken, muziekstudio´s, kunst, scholen en plekken waar hemelse innovaties en strategieën worden uitgewerkt. Het zijn plekken waar Gods vuur is, bovennatuurlijke inspiratie en kracht. God geeft ze autoriteit, mogelijkheden en open deuren die bovennatuurlijk zijn. Overal zie ik plekken ontstaan in de maatschappij geïnspireerd door de Heilige Geest. Vol van kracht, liefde en moed, zonder angst voor mensen en vol van pure aanbidding. Aantrekkelijk, aanstekelijk, uitnodigend en doorbrekend. Mensen die in aanraking komen met deze plekken kijken verwonderd om zich heen, Dan zie ik hoe ze neerbuigen voor Jezus en roepen Zijn naam. Ze verlaten hun oude wegen en komen het koninkrijk binnen met tranen van blijdschap.

Terwijl ik wakker wordt spreekt God deze zin uit Jesaja 60: ‘heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.’

Toen vroeg ik Hem om de sleutel die Hij geeft hiervoor. De schakel naar doorbraak voor hen die Hij geroepen heeft.
God sprak; Ze buigen niet langer voor aardse systemen maar hebben leren buigen voor Mij. Want angst voor mensen is een valstrik maar ontzag voor God het begin van alle wijsheid. spr.9:10 spr.29:25
Goddelijke wijsheid en inspiratie stroomt in een hart van overgave. In overgave onstaat de glans, de aantrekkingskracht. In de overgave krijgen vele mensen hun stem terug, hun eigen geluid en grote moed. Ze laten zich horen zonder schaamte en bekennen kleur middenin de maatschappij.
Gods Geest leid de kerk uit een naar binnen gekeerde blik die ik-gericht is. Hij roept haar om het dienende apostolische voorbeeld van Jezus te volgen die het Hoofd is van alles en tegelijk Zijn leven neerlegde voor Gods koninkrijk om door te breken.

Het is nooit de bedoeling geweest dat de kerk een besloten instituut zou zijn wat puur naar binnen gericht is. Het is niet het vermenigvuldigen van religie wat de volken bereikt, het zijn de zonen en dochters die het Vaderhart openbaren. Het is Gods plan dat de kerk het koninkrijk op aarde vestigt, de hemel op aarde brengt en regeert vanuit waarheid, liefde en bovennatuurlijke kracht. Dienende harten die plaatsen creëeren waar God kan bewegen en Zijn kinderen thuiskomen. De kerk heeft haar gebouw verlaten en haar muren doorbroken. Dit is de tijd van elk volk, elke natie en iedere tong. Dit is de tijd van ieder gebied van invloed en elke laag van de maatschappij die bereikt wordt. Dit is de tijd dat Nederland Jezus leert kennen en de kracht van Zijn opstanding. Todat de hele schepping weet dat Jezus leeft.

‭‭Jesaja‬ ‭60:2‭-‬5‬
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u GEZIEN worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de GLANS van uw dageraad. Sla uw ogen op, KIJK OM U HEEN en zie: zij allen zijn bijeengekomen, ZIJ KOMEN NAAR U TOE. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het ZIEN en STRALEN, uw HART zal diep ONTZAG hebben en zich VERRUIMEN, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.