Groeispurt voor de juiste positie

Profetisch woord 2024

God heeft Zijn lichaam in een groeispurt gebracht.
Hij positioneert haar, bekrachtigt haar en leidt haar naar haar plek van invloed op aarde. Hij richt Zijn kinderen op tot volwassenheid. Niet langer onzekere zoekers maar zekere vinders. Niet langer onzichtbare twijfelaars maar krachtige zonen en dochters. Niet langer meewaaiers met elke wind van leer maar kenners van Gods hart, doeners van Zijn woord en volgers van Zijn wil. 
Niet de staart maar de kop die niet te stoppen is.
Niet langer omlaag kijkend maar omhoog naar de Rots die onwankelbaar is. 
Niet langer verdeeldheid maar een kerk die niet te overweldigen is. 
Geen melkdrinkers maar woordverslinders.
Geen gravers naar aardse schatten maar verzamelaars van eeuwige schatten. Geen jagers naar naam en faam maar jagers naar Zijn aanwezigheid.
Bevloeiers van de hemel, dragers van glorie, aanbidders in puurheid, liefhebbers van recht, haters van onrecht, brengers van licht, bezitters van kracht, delers van goed nieuws, strooiers van liefde en sprekers van waarheid. Vernietigers van duisternis, openers van gevangenisdeuren en verspreiders van genezing. Vissenvangers, fakkeldragers, vreugdelekkers, transformatiebrengers, zoutvaten, puntige pijlen, bazuinen, omarmers, bouwers, verzamelaars, gevers, zaaiers en oogsters.
Het zijn Gods zonen en dochters die geopenbaard worden, het lichaam van Christus wat niet alleen opstaat maar in beweging komt. Haar plaats innemend. Zichtbaar, vindbaar, hoorbaar. Impact die blijvend is, liefde die tastbaar is en kracht die zichtbaar is. Zodat het hart van God gezien wordt en Zijn liefde bekend is bij elk volk, elke stam en elke natie. 

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
Romeinen 8:19