Goddelijk DNA

Toen Jezus riep: het is volbracht
Zei Hij dat alles af was
Zijn taak op aarde volledig gedaan
Gods plan over Zijn leven 
volkomen uitgediend
Voor honderd procent gewandeld 
in het centrum van Gods wil
Elke profetie over Zijn leven vervuld
Zijn menselijke blauwdruk helemaal zichtbaar geworden

Toen Jezus opstond in Zijn Koningschap
Overwinnaar voor eeuwig
Was Hij tegelijkertijd de Eersteling 
van een nieuw geslacht
Een heilige natie, een huisgezin 
van zonen en dochters
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Die een nieuwe schepping geboren deed worden.

Ieder mens met zoveel precisie bedacht
Voor de grondlegging der wereld 
al gewenst 
Krijgt opnieuw de mogelijkheid 
om thuis te komen
Te ontvangen, door te geven, zichtbaar te worden
In het centrum van Gods wil 
te wandelen
Profetieën te vervullen
iets te volbrengen 
Niet door te streven maar te staren
Niet door te werken maar te richten
Op de ogen van vuur en het hart vlammend van passie
Op de Maker van perfecte plannen.

Want God koos ervoor Goddelijk DNA 
te weven in ieder leven
Een unieke blauwdruk 
met kleur, kracht en gaven
Niet zomaar zonder reden nee, 
Om smaak te geven, 
licht te verspreiden, baan te breken
Kracht te bundelen, voort te zeggen, liefde te delen
Zodat niemand zich meer een vreemde zou voelen
Zoekend naar het bestaan en de reden 
De leegte vullend bij gebrek aan beter
Gods plan is dat ieder mens een echt thuis vind 
En een doel om voor te gaan
Vervulling, bestemming, vrede
Want Jezus leeft en jij zal leven!