Brandende braamstruik

Veel mensen verlangen naar een’brandende braamstruik ontmoeting’ zoals Mozes. Daarom 5 relevante lessen uit dit verhaal.

Exo3:1‬ ‭Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en kwam bij de berg van God.

🔥Mozes verliet de woestijn en kwam bij de berg van God. Mozes moet gedacht hebben: mijn verleden is voorbij en nam bewust een stap richting God. Ondertussen had hij iets onmisbaars geleerd:dienen. Hij hoedde het vee van zijn schoonvader. Zijn hart was nederig toen hij bij God kwam.

🔥De berg staat voor ontmoetingplek.Mozes had verwachting,hij kwam met honger! Honger is key als je God wilt ontmoeten.

‭‭3:2‬ ‭De Engel van de HEERE verscheen in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik.Hij keek toe,de doornstruik brandde in het vuur,maar de doornstruik werd niet verteerd.

🔥Mozes zag de werking van het vuur en keek toe.Hij wees niet af wat hij niet kende.Belangrijk in deze tijd. God geeft nieuwe wijnzak roepingen en dat doet hij in nieuwe wijnzakbeweging. Gods vuur kan onbekend zijn, maar wijs het niet af.Kijk naar de vrucht en uitwerking van de aanrakingen van God.

3:3 Mozes zei:Laat ik naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken.

🔥Mozes werd aangetrokken door het vuur van God! Hij zag nog niet met geestelijke ogen en zag de Engel van HEERE nog niet. Het vuur trok hem aan! Kom waar Gods kracht is, kom dichterbij. Nader tot God en Hij nadert tot jou.

‭‭3:4‬ ‭Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik: Mozes, Mozes! Hij zei:hier ben ik!

🔥Toen God zag dat Mozes kwam, sprak Hij. God spreekt als wij naderen. Veel mensen willen God horen maar wel op hun manier. Ze willen roeping ontvangen maar zoals ze het zelf bedacht hebben. Maar God zoekt mensen die niet bezig zijn met hoe het gaat of eruit ziet. Hij zoekt overgave ,bereidheid. 
Mozes reageerde met overgave, ondanks zijn vragen. Het vuur van God maakt je bereid én bekwaam dwars door vragen en onzekerheden heen. Gods vuur veranderd je zoals het Mozes veranderde. Mozes zei ‘hier ben ik’ dat is overgave en de geschiedenis wijst uit wat God kan doen door 1 mens die ‘ja’ zegt tegen God.