BESTELHet boek Dromenjager

Visie & Missie


Visie & MissieWij geloven op grond van de Bijbel dat iedere gelovige het vermogen heeft om Gods stem te verstaan, te begrijpen en samen te werken met wat Hij zegt.
Wanneer wij de stem van God horen komt er genezing, bevrijding, leven en licht. In één woord : transformatie.
Wanneer we leren samen te werken met God en gaan doen wat Hij zegt zal ons leven, onze omgeving en de daarmee de wereld getransformeerd worden en Gods koninkrijk zichtbaar worden.

Wij geloven, op grond van Efe.4 , dat God de profetische bediening aan Zijn Lichaam gegeven heeft om de gelovige toe te rusten in het verstaan van Gods stem.
Wij creëren onderwijs in de vorm van boeken, cursussen, spreekbeurten, podcasts en (online) trainingen om dit te doen.
Zo maken wij het mogelijk voor iedere gelovige om Gods stem te verstaan, te begrijpen wat Hij zegt en zo samen te werken met de hemel, met als doel dat Gods koninkrijk baan breekt op aarde.

In het kort

missie: mensen verbinden aan het hart van God
visie: gelovige leren de stem van God te verstaan, begrijpen en mee te bewegen met wat Hij zegt.
Zodat er opwekking en transformatie komt in en door mensenlevens heen
en Gods koninkrijk baanbreekt.

Gods plan met de nacht

Social

© 2023 Dite Coumou  - Disclaimer - Privacy policy