BESTELHet boek Dromenjager

Toerusten en versterken


Juist in een tijd als deze ,waar er overal verschillende geluiden zijn, hebben we het als gelovige zó nodig om de stem van de Vader te horen. Deze stem bevestigd je identiteit, geeft je richting voor je leven en leidt je in de waarheid voor iedere dag.
De profetische bediening is door Christus gegeven aan het Lichaam om haar toe te rusten en te versterken, zodat allen de stem van God horen, begrijpen en bewegen in wat Hij spreekt. Dit is waarvoor God mij geroepen en gezonden heeft en waarin ik jou/u wil dienen. Dit kan d.m.v. een spreekbeurt, training, cursus of workshop. Tijdens deze momenten breekt God ieder keer door met Zijn tastbare aanwezigheid die geneest, bevrijd en openbaring geeft van wie Hij is en wie jij bent in Hem.

De mogelijkheden bespreek ik graag persoonlijk, schroom niet om contact op te nemen.

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus."
Efeze 4:11‭-‬15

Visie & Missie


Het is God's wil om een intieme relatie te hebben met Zijn kinderen, daarom maakte Hij het mogelijk voor ons om Zijn stem te verstaan.
Ik geloof, op grond van de Bijbel, dat het voor iedere gelovige mogelijk is om te horen van God , te begrijpen wat Hij zegt en zo op aarde te vertolken wat de hemel spreekt.
Het is mijn diepe passie om iedere gelovige in verbinding te brengen met het hart van God.
Dat is de plek waar dag en nacht een stroom van openbaring beschikbaar is vol met wijsheid, kennis, inzicht, kracht en leven. Als we leren te putten vanuit deze stroom, zijn de mogelijkheden eindeloos.
                                                                                                                      
Het is mijn missie om het Lichaam van Christus te laten zien wat het betekend dat Jezus de weg heeft geopend naar de Vader. Wat het mogelijk maakt voor ons om te tappen vanuit deze stroom van openbaring en zorgt dat wij God kunnen ontmoeten, ieder moment en kunnen horen wat Hij zegt over ons, tegen ons en door ons heen.
Daarom sta ik voor krachtig, praktisch en levensveranderend onderwijs. Een boodschap die richting geeft, helderheid brengt, vol openbaring is en altijd wijst op Jezus.


Met als doel dat het Lichaam van Christus opstaat in overvloedig leven, samenwerkt met God en de hemel op aarde brengt in iedere laag van de samenleving.

Nodig mij uit

"Ik wil uw offers niet, Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, Ik wil dat u Mij kent." Hosea 6:6

Gods plan met de nacht

Social

© 2023 Dite Coumou  - Disclaimer - Privacy policy