Blijf wakker!

Ieder moment met Jezus was een leermoment voor de discipelen. Lessen die ze nodig hadden om Zijn boodschap door te kunnen geven en Gods koninkrijk te brengen nadat Jezus naar de Vader zou gaan. Jezus nam de discipelen overal mee naartoe tijdens Zijn bediening. Nu kwam de tijd dat Jezus zou gaan lijden en ook nu nam Hij hen mee. Ze kwamen in Ghetsemane en Jezus voelde zich diep bedroefd en angstig. Hij zei ‘Ik voel me dodelijk bedroefd worden, blijf bij Me en waak met mij.’

Jezus boog Zich diep neer en bad ‘Vader, laat deze beker aan Mij voorbij gaan. Maar niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde.’ Hij liep terug naar Zijn vrienden en zag hen slapen. Hij zegt ‘ konden jullie nog geen uur wakker blijven?!’ Hij waarschuwt hen dat ze niet in verzoeking zullen komen en wakker zullen blijven. Maar ook deze oproep was niet genoeg. Ze vielen opnieuw in slaap. Tot drie keer toe, roept Jezus ze op om wakker te blijven.

De kwetsbaarheid van Jezus, die ze waarschijnlijk nooit zó gezien hadden, hield hen niet wakker. Zijn diepe verdriet en angst die Hij deelde met hen deed ze niet ontwaken. Zelfs de bloeddruppels die Hij zweette schudde ze niet wakker.
Toen Jezus ze voor de derde keer riep, wisten ze niet wat ze tegen Hem moesten zeggen. Geestelijk in slaap gesust tijdens dit intense moment waarop Jezus hen nodig en wellicht het laatste moment waar hij hen iets wilde leren.

Jezus nodigde ze uit in een enorm kwetsbaar moment om Hun Meester te zien in diep lijden terwijl Hij verklaarde: niet mijn wil maar Uw wil geschiedde. Hij wist dat wij moeten leren om ditzelfde te kunnen zeggen, ook als het pijnlijk of moeilijk is. De discipelen hadden getuigen kunnen zijn van het moment dat Jezus de beker leegdronken tot de laatste druppel en alle zonde van de mensheid op Zich nam…. Maar ze sliepen.

Het feit dat de discipelen geestelijk waren ontwaakt, betekende nog niet dat ze geestelijk wakker bleven.

Als de zij op zo’n cruciaal moment in slaap konden vallen, dan kunnen wij dat ook. Jezus roept ons op: Blijf wakker! Vergis je niet, dit is een tijd waarin satan je focus wil roven als nooit te voren en je geestelijk in slaapt sust met allerlei ruis. Het is één van zijn eeuwenoude wapens en het werkt nog steeds. De vijand rooft je focus door je te overspoelen met ruis die je tijd in beslag neemt, je aandacht opeist, je ogen verleid, je oren dichtstopt, je discipline afzwakt en je denken afleiden met één doel: je relatie met Jezus roven.
Hij weet dat de komende opwekking niet te stoppen is maar wel te vertragen.
Doorzie de plannen van de vijand en bewaak je ogen, je oren, je aandacht, je tijd, je spreken en boven alles je tijd met God. Wees wakker en blijf wakker! Hoor de roep van Jezus en doe niet zomaar wat, maar doe Zijn wil zodat Zijn koninkrijk komt en zichtbaar wordt waar Jezus voor betaald heeft.