April doet wat HIJ wil

We zijn in een tijd van plotselinge shifts.
April doet wat HIJ wil.
In één moment opent God een deur naar een nieuw gebied.
Plotseling geeft Hij kraakheldere visie uit Zijn hart waar je zo naar zocht.
In één ogenblik geeft Hij de voorziening die je vrijzet om Zijn wil te doen.
Plotseling breekt Gods hand door waar alles gesloten leek.
In één moment staan je voeten op een hele andere plek.
In één ogenblik breekt Gods koninkrijk baan op een manier die je nog niet eerder zag.
Het leek stil, alsof er niks gebeurde en niets aan zat te komen, maar ineens stapt Jezus op het toneel.

Het is de tijd van plotselinge bewegingen van Gods Geest die de atmosfeer shiften in dit land, in de wereld en in jouw leven.
Je bid ervoor, vraagt God erom, staat in geloof en ineens is het daar!

Dit is de rede waarom er zo n enorme ruis is in de geestelijke wereld.
Daarom wordt er voortdurend om je focus gevochten.
Daarom voel je je steeds afgeleid, onrustig en verward.
De vijand weet wat er aan zit te komen. Hij ziet de beloftes die gesproken worden vanuit Gods troon. Hij ziet ze uitgaan als vurige pijlen. Hij ziet dat God Zijn woord voorspoedig maakt waartoe Hij het zendt. De vijand weet dat hij het niet kan stoppen, dus zet hij een bekend wapen in: chaos.
Het brengt afleiding, ruis, verwarring en onrust.

Maar the King of kings is on the move!!
De Heer der legermachten breekt door elke ruis en laat Zichzelf zien.
Zijn licht breekt door, Zijn kracht breekt door, Zijn plan breekt door, Zijn koninkrijk breekt door.

Blijf gefocust op Hem. Zet je blik vast op Zijn woord en belofte.
Laat je niet vangen door religieuze gedachten. Strijd niet in eigen kracht.
Jezus is je Rots en vaste grond. Hij maakt je voeten als die van een hinde. Hij maakt je enkels sterk zodat je niet wankelt. Hij doet je treden op grote hoogte. Hij oefent je handen voor de strijd.
Hij kent je hart, Hij toont Zijn trouw aan hen die Hem vrezen.
Leun in Hem, Zijn goedheid, Zijn karakter, Zijn trouw.
Hij zal je tot in eeuwigheid niet beschamen.
Kijk naar Hem en zie hoe Hij plotseling de Enige is die je nog ziet.

En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Markus 9:8