Welkom

Hear God's voice, understand what He says and move on His word. 

Through one person who listens to God, one can change a_life a_family a_workplace a_industry a_city a_country the_world .

Dreamchaser

The conference

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2:17

Voor de jagers naar Gods aanwezigheid tijdens de dag èn de nacht!

God maakte de nacht en noemde het goed. Toch ervaren veel mensen dit niet zo. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn: slaapproblemen, nachtmerries, angst en onrust maar ook onduidelijkheid over dromen. God wil hier helderheid, genezing en bevrijding in geven zodat we terugkeren naar Gods originele plan voor de nacht: slapen in vrede en vol van openbaring. De Bijbel zegt dat dromen en visioenen beschikbaar zijn voor ieder kind van God. Daarnaast is  het is één van de tekenen van opwekking.  Tijd om wakker te worden voor Gods plan voor de nacht!

Zaterdag 23 maart is er een Dromenjager conferentie in Maassluis. Je kunt je nu aanmelden!

DEEL JE GETUIGENIS

Jouw getuigenis draagt de geest van profetie: wat God voor jou deed, wil Hij ook voor een ander doen! Ben jij op één van onze events geweest? Deel dan met ons wat God in jouw leven heeft gedaan. 

nu te bestellen

BLAUWDRUK ONTHULD

In dit werkboek leer je wat je mag doen met jouw profetieën en de woorden die God spreekt in je persoonlijke ontmoetingen. Vanaf het moment dat je ze ontvangt tot het moment dat ze zichtbaar worden. Want God wil niet alleen dat je Zijn plan voor je leven hoort, Hij wil dat je er in leeft!

Iedere vrijdag worden de bestellingen verzonden.

Over Dite coumou ministries

Our mission

Dite Coumou Ministries is een profetische bediening die het lichaam van Christus toerust en bekrachtigt in het horen en begrijpen van Gods stem en moedigt aan om samen te werken met wat God spreekt. We zetten ons in om mensen in Nederland en wereldwijd bekend te maken met de waarheid dat God spreekt en jij Hem verstaat. Dat jij gemaakt bent met een unieke bestemming en plaats in het Lichaam van Christus. Dat je geboren bent voor een tijd als deze om samen te werken met de bovennatuurlijke kracht van God. We hebben een sterke focus op opwekking omdat de Bijbel zegt dat wanneer God spreekt, dode doodsbeenderen tot leven komen en bewegen op het woord van God. 

Boeken, podcasts
en leesplannen

Be empowered and equipped by the books, podcasts and reading plans

Dream Hunter
God's keys for the night

God made the night for a purpose. A moment to recover and meet Him. Discover God's blueprint for the night in this book!

Revelation
A 6 day reading plan that will help you receive

Revelation flows day and night from the heart of God and you have access to this flow. In this reading plan you will discover how!

Prophetic view of this year

Based on a number of prophetic words about 2023, you will gain insight into God's plans for this year and how you can work together in them!

Prophetic posts

Wekelijks nieuwe posts met inzicht, bemoediging en richting voor een tijd als deze.

Woord voor pioniers die zich soms eenzaam voelen

Veel mensen pionieren het nieuwe vanuit God in deze tijd. Ze hebben een blauwdruk, plan of idee van God gekregen.Ze creëren wat nog niet gezien…

God positioneert om plaats te bereiden voor opwekking

Profetische droom voor deze tijd…

Brandende braamstruik

5 sleutels vanuit deze ontmoeting…