BESTELHet boek Dromenjager

Beleidsplan

Beleidsplan Dite Coumou Ministries

Dite Coumou Ministries (DCM) zet zich in om mensen wereldwijd bekend te maken met de waarheid van God. Dit doet DCM door inzicht te geven in wie Hij is en wie jezelf bent, men wordt zich bewust van het potentieel wat ieder persoon bezit. Dit maakt dat mensen eigenaarschap over hun leven nemen en sterk, gezond en weerbaar worden. Daarnaast moedigt DCM  aan om persoonlijk potentieel in te zetten om de omgeving en invloedsfeer in gezondheid en vrede te brengen.
Dit doet DCM d.m.v. onderwijs, trainingen, boeken en (Social) Media. DCM gebruikt ieder platform wat beschikbaar en geschikt is om deze boodschap te verspreiden.

De stichting heeft ten doel:    
Het Koninkrijk van God meer en meer een realiteit te maken op aarde door het onderwijzen en het
voorleven van het christelijke geloof, en anderen te bewegen en te trainen dit ook te doen.    
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   
De stichting verwezenlijkt haar doelen door het spreken en onderwijzen van het Woord van God tot opbouw van mensen wereldwijd.  
Het verspreiden van boeken en onderwijs via verschillende platforms.  
Het toerusten van mensen om te leven overeenkomstig de principes uit de bijbel en te leven vanuit hun,
door God gegeven, potentieel.  
Het onderwijzen en toerusten binnen kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven door
middel van trainingen, advies, onderwijs en andere werkzaamheden.  

Beloningsbeleid: Afwezigheid van winstoogmerk
DCM zal de door haar ontvangen giften,  alsmede de uit werkzaamheden en activiteiten  ontvangen vergoedingen, gebruiken om resources te ontwikkelen of andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken.   


Gods plan met de nacht

Social

© 2023 Dite Coumou  - Disclaimer - Privacy policy